SK

Prindi

Test sertifitseerimishierarhia

Tagamaks test ja toodangu sertifitseerimisahela sarnast struktuuri on uues test ahelas analoogiliselt toodangu hierarhiaga eri teenussertifikaadid eri tüüpi testsertifikaatide välja andmiseks.

Test ID-kaartide sertifikaadid on väljastatud kahest erinevast sertifitseerimishierarhiast.

  • Vanemate test ID-kaartide puhul on sertifikaatide väljaandja TEST of ESTEID-SK 2015 (välja antud TEST of EE Certification Centre Root CA poolt).
  • Uute test ID-kaartide (väljastatakse alates 2018. aasta lõpust) sertifikaadid on väljastatud TEST of ESTEID2018 poolt, mis on omakorda välja antud juursertifikaat TEST of EE-GovCA2018 poolt. Lisainfot uute ID-kaartide kohta leiab siit.

Test asutuse sertifikaadid (nt e-tempel) on väljastatud TEST of KLASS3-SK 2016 poolt (välja antud TEST of EE Certification Centre Root CA poolt)

Analoogiliselt toodangu hierarhiale on test sertifikaatide struktuuris OCSP sertifikaat välja antud tipmise sertifitseerija poolt välja arvatud TEST of EID-SK 2016 sertifitseerija puhul. TEST of EID-SK 2016 puhul signeeritakse OCSP vastused TEST of EID-SK 2016 OCSP RESPONDER 2018 nimelise sertifikaadiga.

Kõik antud artiklis kirjeldatud sertifikaadid on alla laetavad siit.